Pracownia Archeologicznych Badań Inwestycyjnych

ArcheoTravel – PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ INWESTYCYJNYCH

Archeologiczne badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny na terenach inwestycji

Wykonujemy wszelkie usługi archeologiczne związane z realizacją inwestycji budowlanych i liniowych, umiejscowionych na obszarach ochrony konserwatorskiej. Szybkie badania na obszarach zabudowanych i niezabudowanych. Na życzenie Zleceniodawcy przejmujemy formalności prawno-urzędowe, w tym pozyskiwanie pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działamy na zamówienie firm prywatnych, instytucji państwowych oraz osób fizycznych na terenie województwa łódzkiego i całego kraju.

Oferujemy profesjonalne badania zgodne ze standardami konserwatorskimi, indywidualne podejście oraz konkurencyjne ceny (faktury VAT)

Udzielamy bezpłatnych konsultacji

Świadczymy usługi archeologiczne od fazy planowania projektu inwestycji, aż po opracowanie i publikację wyników badań. Jesteśmy otwarci na potrzeby i sugestie Inwestorów. Zapewniamy sprawną i szybką realizację prac archeologicznych wyprzedzająco, bądź równolegle z pracami budowlanymi. Prace badawcze synchronizujemy z harmonogramem inwestycji, ograniczając czas ich trwania do niezbędnego minimum.

Wykonywaliśmy badania w związku z budową obiektów infrastruktury transportowej

 

Obsługiwaliśmy inwestycje branży energetycznej – m.in. budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych

 

Realizowaliśmy badania i nadzory archeologiczne poprzedzające budowę wielorodzinnych obiektów mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych